ROSE vom Wörthersee

Corona / Covid-19!!  Info

Bitte um Beachtung! 

Bedingt durch die „Corona-Situation“ sind Änderungen bei der Durchführung der „ROSE“ immer möglich und/oder notwendig.

Wir ersuchen um Verständnis und müssen jede Haftung oder Übernahme von Kosten ablehnen.

Geimpft! Getestet! Genesen!

 Google translation:

Please pay attention!

Due to the "Corona situation", changes to the implementation of the "ROSE" are always possible and / or necessary.

We ask for your understanding and have to decline any liability or assumption of costs.

Vaccinated! Tested! Recover!

 

Per favore presta attenzione!

A causa della "situazione Corona", le modifiche all'implementazione del "ROSE" sono sempre possibili e / o necessarie.

Chiediamo la vostra comprensione e dobbiamo declinare qualsiasi responsabilità o assunzione di costi.

vaccinato! Testato! Recuperare!

 

Kérjük figyeljen oda!

A "koronai helyzet" miatt a "ROSE" megvalósításának módosítása mindig lehetséges és / vagy szükséges.

Kérünk egyetértését, és el kell utasítanunk a felelősséget vagy a költségek átvállalását.

Oltva! Tesztelve! Visszaszerez!


 Molim obratite pažnju!

Zbog "situacije s koronom" promjene u provedbi "ROSE" su uvijek moguće i / ili nužne.

Molimo vas za razumijevanje i moramo odbiti bilo kakvu odgovornost ili preuzimanje troškova.

 Cijepljeno! Isprobano! Oporavak!


Prosím věnujte pozornost!

Vzhledem k „situaci Corona“ jsou změny v implementaci „ROSE“ vždy možné a / nebo nutné.

Žádáme vás o pochopení a musíme odmítnout jakoukoli odpovědnost nebo převzetí nákladů.

 Cepljeno! Preizkušeno! Obnovi!


© Willy Koska