5. Oktober 2024 - 24. ROSE

Rose vom Wörthersee  |  slowakisch               

ROZPIS 

ROSE VOM WÖRTHERSEE 2023

23. Regata SKIF 
16 km - RUDERMARATHON z Velden do Klagenfurtu
Závod podľa RoR FISA popr. RWB ORV

Termín: Sobota, 7
. Október 2023

 

Dĺžka trate: 

cca. 16 km, stojaté vody Wörthersee.

Koniec  prihlášok: 

streda 28. septembra 2023, 18h.
 Dodatočné prihlášky nie sú možné.

registrácia : 

kliknite tu

Kontaktná  osoba: 

Willy Koska, Karl-Marx-Strasse 35, 9020 Klagenfurt, Austrija
 Tel. +43 699 1914 6880,  
wkoska@a1.net

Kategória: 

1x, juniori, muži, ženy a masters všetkých tried, podľa RoR FISA a RWB ORV. 

Čas a miesto  štartu: 

11 hodín v Velden pred Schlosshotel Štartová čiara je čiara medzi dvoma člnmi rozhodcov, tiež vyznačené dvoma bójami. Štart v skupinách podľa kategórií. Odstup medzi skupinami je 4 minút. Rozdelenie skupín a presné časy štartu budú oznámené na internete a vyvesené v kancelárii regaty. Za zlého počasia môže byť štart odložený do 15h. Nebude čakanie na neskoro prichádzajúce.

Cieľ: 

2 boje u sťažňom vlajky RV Albatros / Klagenfurt

Ukončenie: 

3 hodiny po štarte.

Štartovné: 

40 EUR plus záloha 5 EUR (45 EUR) na štartovné číslo, ktoré budú po vrátení refundované. Štartovné na JUN A + JUN B (2005 – 2008) € 25 + 5  = 30 euro. V cene štartovného je spomienková medaila a jazda autobusom k štartu. (+ 1 T-Shirt + 1 Filippi-Cap)
Prevod na:
 
Raiffeisenlandesbank Kärnten; RV Albatros; BIC: RZKTAT2K; IBAN: AT79 3900 0000 0109 6718 +   Meno účastníka.
 Celkové štartovné 45 / 30 eur musia byť na účte do 2
. Október  2022. Neskorší zaplatení štartovného je s prirážkou 5 eur.

Štartovné čísla: 

Vklad: 5 EUR
 Zarobí: v kancelárii regaty u RV Albatros 6. Október od 14h-18h a 7. Október od 7h 30 na 9h. Pri vrátení štartového čísla po závode bude 5 eur refundované.

Ocenenie: 

Každá veková skupina mužov a žien bude ocenená oddelene.

Ceny: 

1. miesto muži / ženy za € 300, -
2. miesto muži / ženy za € 200, -
 3. miesto muži / ženy za € 100, -

Všetci účastníci dostanú spomienkové medaily, víťazi skupín čestné ceny. Celkový víťaz v kategórii mužov a žien dostane "Rose vom Wörthersee".

Uskladnenie  lodí: 

U Metnitzstrand Klagenfurt / See (cieľ) a / alebo 2 miesta vo Velden (budú oznámené na internete). Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za uskladnenie lodí.

Ručenie: 

Účasť je na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ neručí (vrátane nedbanlivosti) za osoby alebo škody všetkého druhu (vrátane následných škôd), ktoré vzniknú v súvislosti s akciou.
 Jazdné pravidlá je potrebné dodržiavať.


 

 

za RV Albatros Klagenfurt

Mag. Egon Darnhofer-Demar
 Obmann

Mag. Willy Koska 

Regattaleitung

 
 Informácie sa môžu do programovacieho chyby

 

© Willy Koska