ROSE vom Wörthersee

Corona / Covid-19!!  Info

Bitte um Beachtung! 

Bedingt durch die „Corona-Situation“ sind Änderungen bei der Durchführung der „ROSE“ immer möglich und/oder notwendig.

Wir ersuchen um Verständnis und müssen jede Haftung oder Übernahme von Kosten ablehnen.

 

Please pay attention!

Due to the "Corona situation", changes to the implementation of the "ROSE" are always possible and / or necessary.

We ask for your understanding and have to decline any liability or assumption of costs.

 

Per favore presta attenzione!

A causa della "situazione Corona", le modifiche all'implementazione del "ROSE" sono sempre possibili e / o necessarie.

Chiediamo la vostra comprensione e dobbiamo declinare qualsiasi responsabilità o assunzione di costi.

 

Kérjük figyeljen oda!

A "koronai helyzet" miatt a "ROSE" megvalósításának módosítása mindig lehetséges és / vagy szükséges.

Kérünk egyetértését, és el kell utasítanunk a felelősséget vagy a költségek átvállalását.

 

Molim obratite pažnju!

Zbog "situacije s koronom" promjene u provedbi "ROSE" su uvijek moguće i / ili nužne.

Molimo vas za razumijevanje i moramo odbiti bilo kakvu odgovornost ili preuzimanje troškova.

 

Prosím věnujte pozornost!

Vzhledem k „situaci Corona“ jsou změny v implementaci „ROSE“ vždy možné a / nebo nutné.

Žádáme vás o pochopení a musíme odmítnout jakoukoli odpovědnost nebo převzetí nákladů.

 

© Willy Koska