ROSE vom Wörthersee


Corona - Fragebogen / Corona questionnaire:


Klick hier:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona / Covid-19!!  Info

Bitte um Beachtung! 

Bedingt durch die „Corona-Situation“ sind Änderungen bei der Durchführung der „ROSE“ immer möglich und/oder notwendig.

Wir ersuchen um Verständnis und müssen jede Haftung oder Übernahme von Kosten ablehnen.

Geimpft oder PCR-Getestet oder Genesen!

 Google translation:

Please pay attention!

Due to the "Corona situation", changes to the implementation of the "ROSE" are always possible and / or necessary.

We ask for your understanding and have to decline any liability or assumption of costs.

Vaccinated or PCR-Tested or Recover!

 

Per favore presta attenzione!

A causa della "situazione Corona", le modifiche all'implementazione del "ROSE" sono sempre possibili e / o necessarie.

Chiediamo la vostra comprensione e dobbiamo declinare qualsiasi responsabilità o assunzione di costi.

vaccinato o PCR-Testato o Recuperare!

 

Kérjük figyeljen oda!

A "koronai helyzet" miatt a "ROSE" megvalósításának módosítása mindig lehetséges és / vagy szükséges.

Kérünk egyetértését, és el kell utasítanunk a felelősséget vagy a költségek átvállalását.

Oltva  vagy PCR-Tesztelve vagy Visszaszerez!


 Molim obratite pažnju!

Zbog "situacije s koronom" promjene u provedbi "ROSE" su uvijek moguće i / ili nužne.

Molimo vas za razumijevanje i moramo odbiti bilo kakvu odgovornost ili preuzimanje troškova.

 Cijepljeno ili PCR-Isprobano ili Oporavak!


Prosím věnujte pozornost!

Vzhledem k „situaci Corona“ jsou změny v implementaci „ROSE“ vždy možné a / nebo nutné.

Žádáme vás o pochopení a musíme odmítnout jakoukoli odpovědnost nebo převzetí nákladů.

 Cepljeno ali PCR-Preizkušeno ali Obnovi!


© Willy Koska